Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand

Stichting Welzijn Kinderen Bal Anand is een stichting, opgericht in Juni 2006 die zich inzet voor de gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis ‘Bal Anand’ in Mumbai (voorheenBombay), in India.

In dit tehuis worden kinderen opgevangen die vlak na hun geboorte zijn afgestaan, te vondeling zijn gelegd, wees zijn geworden of die gewoon alleen, zwervend op straat zijn aangetroffen en waarvan geen familie meer achterhaald kan worden.
Voor veel van deze kinderen wordt geprobeerd een gezin te vinden dat ze op wil nemen ter adoptie. In eerste instantie altijd binnen India, pas als dat niet lukt wordt eventueel in het buitenland naar een adoptiegezin gezocht.

Helaas wordt er voor de kinderen die een lichamelijke en/of geestelijke handicap hebben vaak geen gezin gevonden. Om deze kinderen toch zorg te blijven bieden bleven deze kinderen tot voor kort in Bal Anand wonen.
 Daar werd geprobeerd hen een zo goed mogelijke zorg te geven: voeding, medische zorg, therapie en -indien mogelijk- ook scholing.

Maar met het verstrijken van de jaren werd een aantal van deze kinderen alleen ‘te oud’ om nog langer in het kindertehuis te wonen. Wettelijk gezien mòchten ze er zelfs niet eens blijven wonen! Maar een andere plaats om te wonen was er voor hen ook niet.

In Juni 2006 is de stichting ‘Welzijn Kinderen van Bal Anand’ opgericht. Het hoofddoel was het mogelijk maken van een begeleid wonen project op het platteland, net buiten Mumbai waar de gehandicapte kinderen kinderen uit Bal Anand de rest van hun leven onder begeleiding kunnen wonen.
Eind 2006 kon grond aangekocht worden in Karjat en in april 2007 werd de eerste steen gelegd worden. Na een klein jaar hard doorwerken hebben op 28 maart 2010  de eerste bewoners van Bal Anand er hun intrek gedaan. Inmiddels is de zorgboerderij volop in bedrijf!