Inba

Het doel van INBA-Mumbai is om het Nederlandse bedrijfsleven teINBA-logo-300x92
ondersteunen in deze regio. Daarnaast heeft het ook als doel om het Indiaanse bedrijfslevenuit deze regio in samenwerking te onder-steunen richting Nederland.

De ‘India Netherlands Business Association Mumbai (INBA)’ is gestart in december 2010, op initiatief van het Indiaanse- en Nederlandse bedrijfsleven als ook van de Consul-Generaal van Nederland. Er is dan ook een nauw samenwerkingsverband met de Consul-Generaal in Mumbai.
De INBA is actief in Mumbai, maar ook in Goa en in Pune.

Er worden regelmatig (netwerk) evenementen georganiseerd met relevante lezingen en discussies door professionals uit zowel het Nederlandse- als het Indiaanse bedrijfsleven.
Leden hebben de mogelijkheid om deze evenementen bij te wonen en kunnen op deze manier hun handel- en praktijkervaringen uit verschillen werkgebieden uitwisselen.

Meer informatie vind je op hun website.